فواید رتبه‌بندی شرکت‌ها :

رتبه بندی شرکت فواید بسیاری دارد و نشانگر اعتبار یک شرکت است.
شرکت هایی که رتبه دارند نسبت به سایر شرکت‌ها در جذب مشتری موفق ترند و ارجحیت دارند که این خود آماره ای است بر تخصص و تجربه‌ی شرکت در حوزه ای که در آن زمینه فعالیت دارد.

یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان‌های دولتی رتبه‌بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‌هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.

رتبه بندی شرکت‌ها در صنایع گوناگون می‌تواند نمای کلی از وضعیت شرکت‌ها باشد.

شرکت‌های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی‌نامه‌ی صلاحیت پیمانکاری باشند.

سرمایه‌گذاران با توجه به رتبه‌بندی شرکت‌ها و توانایی مالی و فنی آن ها می‌توانند در انتخاب شرکت مناسب برای اجرای پروژه‌ی خود بهتر تصمیم‌گیری نمایند.

رشته‌های پیمانکاری مشمول رتبه‌بندی:

 • ساختمان و ابنیه
 • راه و ترابری
 • صنعت و معدن
 • تاسیسات و تجهیزات
 • کشاورزی
 • آب
 • مرمت آثار باستانی
 • نیرو
 • کاوش های زمینی
 • ارتباطات
 • نفت و گاز

بخش‌های کلی رتبه‌بندی شرکت‌ها:

 • رتبه بندی پیمانکاری
 • رتبه بندی مشاوران ‎۳- رتبه بندی
 • شرکت های انورماتیک
 • رتبه بندی شرکت های EPC
 • رتبه بندی اندوه سازان

رشته‌های شرکت‌های مشاوره مشمول رتبه‌بندی:

 • گروه شهرسازی و معماری
 • گروه راه و ترابری
 • گروه مهندسی آب
 • گروه مطالعات کشاورزان
 • گروه انرژی
 • گروه پست و مخابرات
 • گروه صنعت
 • گروه معدن
 • گروه نفت و گاز
 • گروه تخصص های مشترک