لوگو شقایق جبارنیا

فرم در خواست مشاوره کسب و کار

دوست عزیز

فرم زیر تنها جهت آشنایی بنده با شما و ایده تان است. ممکن است کمی تعداد فیلد ها زیاد باشد اما شما با تکمیل هر کدام به من کمک میکنیدتا دقیق تر درخواستتان را بررسی و آنالیز کنم تا در نهایت در جلسه مشاوره خیلی سریع تر پیش برویم و وقت گرانبهایتان را صرف امور پیش پا افتاده ننماییم. این اطلاعات کاملاَ محرمانه است و بنده تعهد میدهم تحت هیچ شرایطی به افراد غیر ندهم.

فرم درخواست مشاوره کسب و کار

ابتدا وضعیت کسب و کار خود را مشخصی کنید:
کدام یک از المان های زیر را دارید؟

همیشه به یاد داشته باشید موفقیت یک نقطه نیست
بلکه جریانی است پیوسته
امیدوارم همیشه در جریان موفقیت بمانی