دوره ماراتن | آموزش ثبت برند

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

(تئوری)
1-مقدمه
2-برند چیه؟(شناخت برند- توضیح برندو…)
3-چرا باید برند ثبت بشه؟ اگه ثبت نشه چی میشه؟
4-مزیت های ثبت برند
5-درآمد ثبت برند
6-حاشیه سود و خدمات مکمل
7-مدارک مورد نیاز ثبت برند
8-جواز کسب چیست و انواع جواز
9-دوازده گام ثبت برند

(عملی)
10-استعلام نام تجاری برند
11-ساخت حساب کاربری حقیقی
12-ساخت حساب کاربری حقوقی
13-ثبت نام اظهارنامه نک نفره حقیقی
14-ثبت نام اظهارنامه حقوقی
15-ثبت اظهارنامه دو شخص حقیقی
16-ثبت اظهارنامه شخص حقیقی+شخص حقوقی
17-ثبت اظهارنامه دو شخص حقوقی
18-ثبت اظهارنامه لوگو
19-پرداخت روزنامه نوبت اول
20-حق الثبت
21-آگهی نوبت دوم و اخذ سند علامت
22-اخطارها
23-اعتراض به اخطار رد
24-تمدید برند
25-تغییر لوگو بعد از ثبت
26-اضافه کالا بعد از ثبت
27-سخن پایانی

(گیفت)
28-متقاعد سازی

215
5,000,000 تومان